Депутатите приеха поправките в Закона за енергията от възобновяеми източници, които предвиждат  облекчаване на режима за изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление.  Промените бяха приети на второ четене със 109 гласа „за“, 11 „против“ и 44 „въздържал се“.

Пленарното време  се оказа недостатъчно за гласуването на всички текстове от законопроекта и работата ще продължи на следващо заседание. Измененията са внесени от Владимир Табутов („Продължаваме Промяната“) и група народни представители.

Законопроектът предвижда въвеждане на уведомителен режим в случаите, в които се предвижда изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление. Целта е да се даде възможност за ускоряване на процеса за изграждане на такива обекти, се посочва в мотивите.

Предполага се краен клиент да може да изгради енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа. Както и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които обаче ще се използва само за собствено потребление. Общата инсталирана мощност на енергийните обекти може да бъде до два пъти размера на предоставената мощност, но не повече от 5 MW, приеха депутатите.

Краен клиент може да внася произведената от енергийните обекти електрическа енергия в съответната мрежа само след изпълнение на изискванията на процедурата по присъединяване като производител, съгласно наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката, гласят още промените.

В рамките на разискването в пленарна зала депутатът и бивш енергиен министър Теменужка Петкова (ГЕРБ-СДС) коментира, че 5 мегавата е потреблението на град като Видин, а се предлага като собствено потребление. Тя определи два риска в случай на съгласие на депутатите по този текст. На първо място, под мотото на това, че някой ще произвежда електроенергия за собствено потребление, ще се построят централи с цел продажба на електрическа енергия, коментира тя. Вторият риск е, че в един момент ще настъпи пълно неразбиране каква електроенергия и как ще влезе в мрежата, дали има техническа възможност и, че това ще създаде проблем от техническо естество, свързан със сигурността на системата, обясни Петкова.

В отговор Владимир Табутов („Продължаваме Промяната“) посочи, че опасенията ѝ са идентифицирани и са адресирани в ал. 5, където се казва, че при евентуално желание на собственика на тази електроцентрала да връща или да продава електроенергия в мрежата, то това може да стане, само след като се мине процедурата по Закона за енергетиката, която включва всички необходими становища за присъединяване. Ако не се инициира тази процедура, няма техническа възможност собственикът на тази електроцентрала да връща или да продава електроенергия към мрежата. Нашето желание е да не позволяваме на такива компании, които под претекста, че искат да ползват собствена електроенергия, впоследствие да започнат да я продават, обясни Табутов.

Депутатът от ДПС Рамадан Аталай определи законът като неработещ. „Няма да има никой, който да си построи централа с мощност 5 мегавата, след като ще ползва 4,2 мегавата, излишъкът какво ще го прави“, постави въпрос той.  Аталай от своя страна предложи излишъкът от електроенергията да отива в електроразпределителното предприятие и да се намалява цената на крайния клиент.

Председателят на парламентарната комисия по енергетика Радослав Рибарски  от „Продължаваме Промяната“ се съгласи, че това не е лишено от логика. По думите му, в цяла Европа е тенденция производителите да са и потребители и продавачи на излишъка от електроенергия. Рибарски констатира, че със промените се прави малка стъпка.  Следващите стъпки ще са именно в тази посока – излишната енергия да стига до пазара, но да не поставя пред изпитание електроразпределителната мрежа. Според Цончо Ганев  от „Възраждане“  предложението на Рамадан Аталай е „надграждане на лобисткия законопроект“ на „Продължаваме Промяната“.