Централната банка на Швейцария отчете загуба през първото тримесечие от 32,8 млрд. швейцарски франка, съобщи пресцентърът на банката в четвъртък.

Това се е случило, понеже по-ниските цени на облигациите и по-скъпият фрак са намалили стойността на нейните инвестиции в чуждестранна валута.

Банката реализира загуби от 36,8 млрд. франка за своите инвестиции в чуждестранна валута по време на нейната кампания за ограничаване на покачването на курса на швейцарския франк.

Централната банка на Швейцария също така отчете печалба в размер на 1,6 млрд. франка от лихви по облигационния си портфейл и за 800 милиона франка от дивиденти от притежавани от банката акции, които включват акции на Starbucks и на компанията-майка на Google – Alphabet.

Тези печалби обаче бяха заличени от големи загуба по отношение на оценка на портфейла от облигации, притежаван от Централната банка на Швейцария, който съставлява цели 80% от 977-те милиарда франка, държани от централната банка в инвестиции в чуждестранна валута.

Тъй като цените на облигациите спаднаха по-рано тази година поради очакванията на инвеститорите за по-високи лихвени проценти от страна на водещите централни банки, борещи се с растящата инфлация, Централната банка на Швейцария отчете загуба 25,1 млрд. франка по отношение на притежаваните от банката активи с фиксиран доход.

Централната банка на Швейцария също така отчете загуба от 10,7 млрд. франка по своя портфейл от акции и загуба от 3,4 млрд. франка, свързана с обменния курс, тъй като по-скъпият швейцарски франк намали стойността на чуждестранните инвестиции на банката, когато те се преобразува обратно във франкове.

Швейцарският франка поскъпна по-рано тази година, тъй като инвеститорите потърсиха сигурно убежище в лицето на франка след избухването на войната в Украйна, което провокира и спад на световните фондови борси.

Централната банка на Швейцария обаче реализира печалба през първото тримесечие от 4,2 млрд. франка от притежаваните златни резерви с оглед на поскъпването на благородния метал на световните пазари.